?
?

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov (meno a priezvisko, telefónne číslo a/alebo e-mail) obchodnou spoločnosťou NATUR SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom Hrabina 338, Sľažany, PSČ: 951 71, IČO: 44 251 394, zapísanou u Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka číslo 22611/N, a to za účelom spracovania mojej objednávky výživového poradenstva podľa metódy NATURHOUSE zadarmo.